Opinie 9.9
Darmowa wysyłka od 145zł
Naklejki wysokiej jakości
Spersonalizowane naklejki
Ponad 7.500 naklejek
Szybka dostawa w 24-48H
Szybka obsługa klienta
Wiele naklejek dla dzieci
Dostępnych wiele nowych projektów
Dostępne różne rodzaje dostawy!
Login
Darmowa wysyłka od 145zł
Naklejki wysokiej jakości
Spersonalizowane naklejki
Ponad 7.500 naklejek
Szybka dostawa w 24-48H
Szybka obsługa klienta
Wiele naklejek dla dzieci
0

Polityka Prywatności

W porozumieniu ze zmianami wprowadzonymi 25 maja rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu osób takie dane, a także wszelkie inne obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, zapewniamy dodatkowe informacje w niniejszej Polityce prywatności.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie twoich danych?

Tożsamość: TENVINILO, S.L.
Adres pocztowy: C / LEPANTO Nº 153, 08203, SABADELL, BARCELONA
Telefon: +34 93 720 87 04
Email: administracion@tenvinilo.com

W jakim celu musimy przetwarzać twoje informacje?

W TENVINILO, S.L. przetwarzamy informacje dostarczone przez zainteresowaną stronę w celu dostarczenia i / lub wprowadzenia na rynek produktów i / lub usług oferowanych przez naszą firmę.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia żądanej usługi i podczas prawnie ustalonych okresów.

Jaka jest prawomocność przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy. Jeśli tak nie jest, będzie to zgoda zainteresowanej strony.

Do kogo będą udostępniane twoje dane?

Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że zostaną prawnie zobowiązane.

Jakie są twoje prawa, kiedy przekazujesz nam swoje informacje?

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy TENVINILO, S.L. przetwarzają dane osobowe, które dotyczą Ciebie.
Zainteresowane strony mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania poprawienia niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do pierwotnych celów.
W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą żądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w takim przypadku zatrzymamy je jedynie w celu wykonania lub obrony roszczeń.
W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją zainteresowane strony mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. W tym przypadku TENVINILO, S.L. przerwie przetwarzanie danych, z wyjątkiem uzasadnionych uzasadnionych przyczyn lub wykonywania lub obrony ewentualnych roszczeń.
Możesz egzekwować swoje prawa materialnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres administracion@tenvinilo.com, właściwie identyfikując siebie i wyraźnie wskazując konkretne prawo, które chcesz wykonywać.
Jeśli wyraziłeś zgodę na określony cel, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone w związku z ochroną twoich danych osobowych, szczególnie gdy nie jesteś usatysfakcjonowany w wykonywaniu swoich praw, możesz złożyć wniosek do właściwego organu kontroli ochrony danych poprzez swoją stronę internetową: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-iden-idphp.php

Więcej informacji o przetwarzaniu danych

Kiedy potrzebujemy uzyskać od Ciebie informacje, zawsze poprosimy Cię o podanie go dobrowolnie, wyraźnie wyrażając zgodę za pomocą dostępnych środków.
Przetwarzanie danych zebranych za pomocą formularzy do gromadzenia danych na stronie internetowej lub w innych kanałach zostanie włączone do rejestru aktywności przetwarzania, dla którego TENVINILO, S.L. jest odpowiedzialny.
TENVINILO, S.L. przetwarza dane w sposób poufny i przyjmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz inne przepisy obowiązujące w dziedzinie ochrony danych.
Jednakże TENVINILO, S.L. nie może zagwarantować bezwzględnej niewrażliwości systemów, dlatego też nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty wynikające ze zmian, które osoby trzecie mogą powodować w systemach komputerowych, dokumentach elektronicznych lub plikach użytkownika.
Jeśli zdecydujesz się opuścić naszą stronę poprzez linki do stron internetowych nienależących do naszego podmiotu, TENVINILO, S.L. nie będzie odpowiedzialny za politykę prywatności tych witryn ani za pliki cookie, które mogą przechowywać na komputerze użytkownika.
Nasze zasady dotyczące wysyłania naszych e-maili koncentrują się na wysyłaniu wyłącznie żądanych przez Ciebie komunikatów. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych wiadomości e-mailem, zaoferujemy Ci możliwość skorzystania z Twojego prawa do odstąpienia od umowy i rezygnacji z otrzymywania tych wiadomości.